GWHP

‘Het is de kunst om achter die voordeur te komen’

WIJ Groningen biedt ondersteuning en activiteiten aan om zelfredzaamheid van wijkbewoners te bevorderen, eventueel met een steuntje in de rug vanuit het sociale netwerk en/of de gemeente. Er zijn elf verschillende WIJ-teams in de stad, verspreid over de verschillende wijken.

In de WIJ-teams werken medewerkers van verschillende organisaties en de gemeente met elkaar samen. Op een laagdrempelige manier verbinden ze regelingen en instanties en helpen bijvoorbeeld bij de aanvraag van voorzieningen. Het team kijkt vooral naar wat iemand (nog) wél kan en minder naar wat iemand niet kan. “Het is onze opdracht om mensen zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn of worden. Ze krijgen een steuntje in de rug van ons, waarmee ze vervolgens zelf weer verder kunnen”, aldus Monique Hofman, manager van WIJ Rivierenbuurt.

“Zodra er een signaal binnenkomt, analyseren we wat er aan de hand is en gaan we op huisbezoek in tweetallen. Iemand van NOVO naast iemand van VNN bijvoorbeeld. Of iemand van de WMO naast iemand van Lentis. Het mooie is dat je dan van elkaar leert omdat je allebei met een andere bril kijkt en vanuit je eigen expertise” vertelt ze enthousiast. “We willen bewoners zo goed mogelijk helpen op een doelgerichte manier. We kiezen ervoor om niet allemaal loketten te creëren, maar juist dichtbij te zijn. Hier in de wijk, toegankelijk, zodat mensen direct geholpen kunnen worden of doorverwezen naar een organsatie die verdere ondersteuning kan bieden. Bovendien leren wij ook heel veel van elkaar.”

Opstartfase
WIJ Rivierenbuurt is één van de vier teams die nog in de opstartfase zitten. Ze zijn gevestigd in hetzelfde pand als buurthuis MFC De Stroming. “We zitten hier sinds september 2015. Er zijn mensen vanuit verschillende organisaties gedetacheerd, zoals MEE, Lentis, VNN, NOVO, Humanitas en MJD. Alle wijken zijn zo verschillend van aard. Per wijk zijn de vragen divers en is de samenstelling verschillend. Daar spelen we zo goed mogelijk op in. Naast de fysieke locatie willen we ons laten zien op al die plekken. We groeien flink in het aantal personeelsleden, en we gaan ook nog dit pand verbouwen.”

Hofman vertelt dat ze druk bezig zijn met het genereren van meer bekendheid in de wijk. “Mensen moeten ons weten te vinden. Daarom sluiten we ons aan bij allerlei wijkraden, scholen en activiteiten in de wijk om over onze organisatie te vertellen en contacten te leggen. Ook doen we projecten samen met scholen, zoals onlangs met het Parcival College. Ook wilde een wijkbewoner kortgeleden een gezamenlijke moestuin met buurtbewoners starten op een braakliggend terrein hier om de hoek. Wij denken dan mee en peilen in de buurt of er belangstelling is en wie er mee wil doen. Dat zijn ontzettend mooie dingen.”

WIJ entree
Op dit moment zijn ze bezig met het ontwikkelen van een WIJ entree. “Zo kunnen wijkbewoners ons gemakkelijk vinden. Voor het ontwikkelen van die entree zijn we bezig met vragen als; ‘hoe wil iemand benaderd worden als hij of zij hier binnenkomt?’. Dit vullen we in met hulp van de vrijwilligers. Eenvoudige vragen kunnen we straks (deels) al bij de frontoffice oplossen. Dit varieert van het aanvragen van een taxipas tot mensen die een beroep willen doen op de voedselbank. Wordt het ingewikkelder, dan betrekken we het team en alle verschillende expertises.”

Meer lezen
Op wij.groningen.nl kunt u uw postcode invullen en het WIJ-team bij u in de buurt zien. Ook vind u hier een overzicht van de organisaties en activiteiten.

 

admin • 23 juni 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *