GWHP

Meer inspraak huurders bij het maken van Prestatieafspraken

Prestatieafspraken

Sinds de komst van de Woningwet in 2015 zijn er bij woningcorporaties een aantal zaken aangescherpt en veranderd. Een voor huurders belangrijk punt is dat ze meer invloed hebben gekregen bij de totstandkoming van het beleid. Elk jaar overlegt de gemeente Groningen samen met alle woningcorporaties en huurdersverenigingen over de plannen. De uitkomst hiervan wordt vertaald in zogenaamde ‘Prestatieafspraken’.

Uw stem is belangrijk
Alle leden van de huurdersverenigingen van Patrimonium kunnen meedenken over de prestatieafspraken voor 2018. De Woningwet geeft huurdersverenigingen de mogelijkheid om op gelijk niveau mee te beslissen. Om goed mee te kunnen praten, is het nodig dat iedereen op de hoogte is van wat er speelt. Hiervoor heeft de GWHP de hulp ingeroepen van Hennie van Beek.

Maak kennis met Hennie van Beek
Hennie van Beek is als procesbegeleider aangetrokken om de GWHP te begeleiden bij het maken van de prestatieafspraken met Patrimonium. Samen met de GWHP bekijkt zij wat er precies op de agenda staat, welke overlegmomenten er zijn en op welke vragen er antwoord moet komen. De woonvisie van de gemeente Groningen vormt hierbij de leidraad.

Onderwerpen voor het maken van de prestatieafspraken van 2018

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Een belangrijk jaarlijks terugkerend thema is de betaalbaarheid van woningen. Er is o.a. onderzoek gedaan naar de hoogte van woonlasten versus het inkomen van huurders.

Steeds meer mensen worden het liefst oud in hun eigen woonomgeving. We denken na over de optimale combinatie tussen wonen, welzijn en zorg. Ook wordt er aandacht besteed aan het kunnen laten doorstromen van mensen naar een voor hun levensfase geschikte woning. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die naar een appartement verhuizen en hiermee een gezinswoning voor een gezin vrijmaken.

Duurzaamheid
Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. In 2016 zijn 1400 woningen verduurzaamd. De gemeente wil energiezuiniger gedrag bij bewoners stimuleren.

Vitale wijken
Vergeleken met de andere grotere steden in Nederland scoort Groningen bovengemiddeld goed op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In een aantal Groningse wijken, te weten de Indische buurt, Vinkhuizen en Selwerd is het vertrouwen echter teruggelopen. Daarom is de gemeente nu samen met de bewoners bezig met het opzetten van projecten om de leefbaarheid in deze buurten te bevorderen.

Tekst: Karin Andringa (redacteur)

admin • 13 september 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *