GWHP

100 jaar tuinwijk

100 jaar Tuinwijk, Groningen

Een geschiedenis over een oude volkswijk in Groningen

In 2017 bestaat de Tuinwijk in Groningen honderd jaar. De Tuinwijk is de wijk, waar het oudste, nog bestaande woningcomplex van “Patrimonium” in de Radijsstraat staat. Onlangs hebben Derk Jaap Bessem, Ger Helsma en Claudia Terpstra een boek geschreven over de honderdjarige geschiedenis van de wijk. Uiteraard komt de bouwgeschiedenis van de drie buurtjes (Concordiabuurt, Radijsstraat en Studentenbuurt) uitvoerig aan de orde. Maar ook aan de manier van samenleven in de wijk wordt ruim aandacht besteed.

winter 1953 Radijsstraat

winter 1953 Radijsstraat

In dat samenleven speelde soms het Patrimoniumcomplex een opmerkelijke rol. Zo waren de woningen hier voorzien van radio via de draadomroep, waarlangs ook de huurders van Patrimonium rechtstreeks via het blokhoofd konden worden toegesproken. Jarenlang bezat het Radijsstraatcomplex ook een eigen Patrimonium-bibliotheek. Een grote rol in de Concordiabuurt speelde de Heilig Hartkerk in de Moesstraat, een kerk voorzien van mooie kunstwerken, helaas volledig gesloopt.

Renovatiewerkzaamheden Radijsstraat 1980

Renovatiewerkzaamheden Radijsstraat 1980

Later speelde het buurtleven zich vooral af in de verschillende speeltuinen en buurtcentra, die de wijk rijk was. Het ging er met name in de jaren 70 en 80 niet altijd even harmonieus aan toe. Veel bewoners zetten zich in voor de wijk, die mede door hun inspanningen nog steeds bestaat in een zeer herkenbare, maar toch drastisch veranderde vorm. Bij die inspanningen speelden overigens ook de directeuren van “Patrimonium”: F.J.G. van Willigen en J. van der Heide een in het boek beschreven rol. Over hoe die inspanningen moesten verlopen was men het onderling niet altijd helemaal eens; daarnaast liepen de conflicten met de woningbouwcorporaties en de gemeente soms hoog op. En tenslotte is er een langdurige periode geweest, waarin veel bewoners het sociaal en economisch moeilijk hadden in de wijk.

Luit Dijkstra voor zijn kruidenierszaak Radijsstraat

Luit Dijkstra voor zijn kruidenierszaak Radijsstraat

In het boek wordt extra aandacht besteed aan een reeks kleurrijke wijkbewoners, die helaas niet alle meer in leven zijn. Het boek is voorzien van enorm veel foto’s, die een beeld geven van de bouw en het leven in de Tuinwijk in de afgelopen honderd jaar. Tenslotte heeft voormalig Commissaris van de Koning, Max van den Berg een voorwoord bij het boek geschreven. Zelf speelde hij ook een duidelijke rol voor de Tuinwijk, die in het boek meermalen kritisch belicht wordt.

Al met al geeft het boek een beeld van een Groningse volkswijk en tevens het tijdperk in bredere zin, waarin die wijk toch overeind is gebleven.

Het boek is te koop bij boekhandel Riemer in de Nieuwe Ebbingestraat, bij Godert Walter in de Oude Ebbingestraat, de twee Van der Velde boekhandels, bij Bruna Paddepoel en bij Boekhandel ’t Hartje aan de Beren voor € 9,95 (allen te Groningen).

admin • 8 november 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *