GWHP

6

Huurverhoging in ruil voor lagere lasten

Als uw woonlasten gelijk blijven, dat wil zeggen dat de energiekosten dalen en de huur stijgt, zou u dan mee willen werken aan energiebesparende maatregelen? Hoe belangrijk vindt u een energiezuinige woning eigenlijk?