GWHP

Huurdersraad Woningstichting Patrimonium

Woonlastenonderzoek

Samenvatting Patrimonium Woonlastenonderzoek De Groninger woningcorporaties maakten in 2015 prestatieafspraken met de gemeente. Veel meer dan in de vorige afspraken, staat de betaalbaarheid van wonen centraal. De vraag hierbij is of huurders voldoende geld overhouden om van te leven. Deze vraag is vooral nu belangrijk, omdat er in de laatste jaren veel gebeurd is: Een…

Lees verder

Meer inspraak huurders bij het maken van Prestatieafspraken

Prestatieafspraken Sinds de komst van de Woningwet in 2015 zijn er bij woningcorporaties een aantal zaken aangescherpt en veranderd. Een voor huurders belangrijk punt is dat ze meer invloed hebben gekregen bij de totstandkoming van het beleid. Elk jaar overlegt de gemeente Groningen samen met alle woningcorporaties en huurdersverenigingen over de plannen. De uitkomst hiervan…

Lees verder

1

Slim wonen: Veilig (t)huis met hulp van techniek

U heeft er vast al vaker van gehoord. Er zijn tegenwoordig meer technische mogelijkheden om langer comfortabel en veilig thuis te blijven wonen. Dat kan beginnen bij een snoerloze robotstofzuiger, een robotgrasmaaier tot een robot die kan koken. Maar zijn al die technische snufjes ook gebruiksvriendelijk? En willen we ze eigenlijk wel? Dat zijn vragen…

Lees verder

Beukenhorst

Nieuwbouw Beukenhorst in Selwerd

De nieuwbouw van het seniorencomplex Beukenhorst dat Patrimonium wil realiseren in Selwerd op de plek van Huize Patrimonium heeft vertraging opgelopen. Vertraging door asbest en NAM Aardbevingsbestendig Tijdens de start van de sloop van Huize Patrimonium bleek daar meer asbest aanwezig te zijn dan was verwacht. Dit vertraagt de start van de nieuwbouw, omdat het…

Lees verder

2

GWHP pleit voor matiging huurverhoging.

De GWHP heeft er bij Patrimonium opnieuw op aangedrongen om in 2017, maar zeker ook in de komende jaren, de huurontwikkeling te beperken. Ook in 2017 liggen de huurverhogingen van Patrimonium dicht tegen het maximum van 1,3% voor de totale huursom. De GWHP heeft Patrimonium het advies gegeven om de opbrengsten voor een groot deel…

Lees verder

Raad van Commissarissen

Huurderscommissarissen

Gesprek met Rachel van den Hoogen Patrimonium kijkt verder dan alleen het dak boven iemands hoofd De Raad van Commissarissen (RvC) controleert het beleid van Patrimonium en de uitvoering daarvan. Sinds juli 2016 telt de Raad 2 nieuwe leden. Eén daarvan is Rachel van den Hoogen. De huurdersvereniging GWHP was nieuwsgierig en nam contact op…

Lees verder

Stichting Present

Maak kennis met Stichting Present. Stichting Present helpt mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opruimen en schoonmaken van een woning, hulp bij het opknappen van uw tuin of het sauzen van de muren in uw nieuwe huis. Of voelt u zich eenzaam, en heeft u…

Lees verder

aardwarmte
3

Duurzaamheid

Aardwarmte voor Stadjers Groningen is bezig met een omschakeling. Een omschakeling waar de bewoners van Paddepoel, Selwerd, Zernike en Vinkhuizen de vruchten van gaan plukken. In 2017 wordt er op het Zernikecomplex namelijk geboord naar een heetwaterbron. Het water (met een temperatuur van maar liefst 80° tot 100° Celsius) wordt vanaf zo’n drie kilometer diepte…

Lees verder

100 jaar tuinwijk

100 jaar Tuinwijk, Groningen

Een geschiedenis over een oude volkswijk in Groningen In 2017 bestaat de Tuinwijk in Groningen honderd jaar. De Tuinwijk is de wijk, waar het oudste, nog bestaande woningcomplex van “Patrimonium” in de Radijsstraat staat. Onlangs hebben Derk Jaap Bessem, Ger Helsma en Claudia Terpstra een boek geschreven over de honderdjarige geschiedenis van de wijk. Uiteraard…

Lees verder

‘Het is de kunst om achter die voordeur te komen’

WIJ Groningen biedt ondersteuning en activiteiten aan om zelfredzaamheid van wijkbewoners te bevorderen, eventueel met een steuntje in de rug vanuit het sociale netwerk en/of de gemeente. Er zijn elf verschillende WIJ-teams in de stad, verspreid over de verschillende wijken. In de WIJ-teams werken medewerkers van verschillende organisaties en de gemeente met elkaar samen. Op…

Lees verder

1 2 3