GWHP

2

GWHP pleit voor matiging huurverhoging.

De GWHP heeft er bij Patrimonium opnieuw op aangedrongen om in 2017, maar zeker ook in de komende jaren, de huurontwikkeling te beperken.

Ook in 2017 liggen de huurverhogingen van Patrimonium dicht tegen het maximum van 1,3% voor de totale huursom. De GWHP heeft Patrimonium het advies gegeven om de opbrengsten voor een groot deel te besteden aan het omlaag brengen van de woonlasten:

  • • geen huurverhoging bij energiemaatregelen: huurders profeteren optimaal van lagere energielasten
  • • naar beneden aanpassen van de huren voor die huurders die duur scheef-wonen: huurders vermijden daardoor de korting op de huurtoeslag
  • • actief gebruik gaan maken van de internet tool de “voorzieningenwijzer” om huurders er niet alleen op te wijzen optimaal gebruik te maken van diverse belastingmaatregelen maar ook te kijken naar verzekering- en energie-prijsvergelijkers

Begin 2018 gaan de GWHP en Patrimonium met elkaar het huurbeleid van 2017 evalueren. Uiteindelijke doel is dat woonlasten en inkomen meer met elkaar in evenwicht komen.

admin • 1 mei 2017


Previous Post

Next Post

Comments

 1. J.B. de Voogd 20 mei 2017 - 16:56 Reply

  Loze beloften. Weinig fiducie in de voornemens van de GWHP, aangezien zij, ondanks vele protesten, steeds accoord is gegaan met de verhogingen van de huren, ondanks het feit dat deze al behoorlijk hoog liggen. Ik vraag me af wat hieraan nog Christelijk is. Ook gezien de toon van de standaardbrieven bij een huurachterstand; deze is beneden peil. Het eerste maal schrikt men zich dood, nu kan men slechts de schouders ophalen. Het wordt eens tijd dat Patrimonium zich eens gaat bezinnen over haar grondbeginselen. Het geld dat ik kas is kan beter besteed worden dan uit te geven aan feesten en nutteloze jubileumboeken.

 2. Hans Scholtens 21 november 2017 - 20:27 Reply

  Waarom worden er op deze site Engelse termen gebruikt? Zoals deze…
  Your email address will not be published / Required fields are marked *

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *