GWHP

Raad van Commissarissen

Huurderscommissarissen

Gesprek met Rachel van den Hoogen

Patrimonium kijkt verder dan alleen het dak boven iemands hoofd

De Raad van Commissarissen (RvC) controleert het beleid van Patrimonium en de uitvoering daarvan. Sinds juli 2016 telt de Raad 2 nieuwe leden. Eén daarvan is Rachel van den Hoogen. De huurdersvereniging GWHP was nieuwsgierig en nam contact op met Rachel voor een kennismaking.

Rachel is geboren en getogen in Den Bosch. Na haar studie Personeelswetenschappen in Tilburg kwam ze via Amersfoort terecht in het Noorden. Sinds 20 jaar woont Rachel in een dorp dichtbij Drachten.
De kennismaking met Patrimonium. Mijn ervaringen in de afgelopen 9 maanden zijn heel positief, zegt Rachel: “De organisatie en de mensen met wie ik samenwerk zijn allemaal erg gedreven. Iedereen denkt proactief na over zaken die ons als Raad aangaan en ontwikkelingen in Groningen worden op de voet gevolgd.”

Toekomstbestendig
Bij het uitstippelen van een goed beleid hoort het smeden van een toekomstbestendig plan. “Duurzaamheid staat zeker op de agenda, zowel met de RvC als de huurdersvereniging. Dit is een belangrijk onderwerp wat we met elkaar moeten delen en bespreken. Waar zetten we op in en met welk beoogd effect? Hierbij kijken we goed naar de gevolgen voor de vaste lasten van huurders.”

Rachel van den Hoogen

Rachel van den Hoogen

Participatie & welzijn
Als ik aan Rachel vraag wat op het gebied van kennis en werkervaring haar sterke punt is, noemt ze het thema participatie (of mee doen) en welzijn. “Ik ben bestuurder bij de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland. Mijn doel in deze functie is het met elkaar verbinden van mensen, organisaties, wijken en dorpen. Welzijn staat hierbij voorop. Ik heb goede voelsprieten ontwikkeld voor wat er speelt in de samenleving. Ook ken ik de wereld van woningbouwcoöperaties en wat ze kunnen betekenen voor de maatschappij. Deze sociaal maatschappelijke ervaring kan ik nu goed inzetten in mijn functie als huurderscommissaris.”

Patrimonium is een betrokken vereniging
Rachel voelt zich thuis bij Patrimonium. “Patrimonium is haar meer dan 100 jaar oude geschiedenis niet uit het oog verloren en heeft sterke roots. We leven in de samenleving waarin organisaties makkelijk een geheel andere koers inslaan. Het stilstaan bij oude waarden wordt daarbij dan afgedaan als behoudend. Ik zie dat Patrimonium erg betrokken is bij haar huurders en verder kijkt dan alleen het dak boven iemands hoofd. Dit vind ik een zeer positief punt.”

Tekst: Karin Andringa (redacteur)

—————————————————————————

Gesprek met Jan Veuger

Een goede huurdersvereniging laat van zich horen!

De Raad van Commissarissen (RvC) controleert het beleid van Patrimonium en de uitvoering daarvan. Sinds juli 2016 telt de Raad 2 nieuwe leden. Eén daarvan is Jan Veuger. De huurdersvereniging GWHP was nieuwsgierig en nam contact op met Jan voor een kennismaking.

Welke dilemma’s spelen er op dit moment in de volkshuisvesting?
Deze vraag hield Jan de afgelopen maanden bezig. “Als ik naar Patrimonium kijk dan zie ik dat we heel dicht zitten bij waar volkshuisvesting voor bedoeld is. Het contact met de huurders is goed. Als woningbouwcorporatie heb je fingerspitzengefühl nodig om dit goed in te kunnen schatten. Wat is de beleving van de huurder en komt dit overeen met onze ideeën? Daar zit achter dat je ook tegenspraak organiseert. Het kan niet zo zijn dat je zonder je huurders je beleid vormt. De huurdersvereniging heeft hier een belangrijke taak.”

Jan Veuger

Een goede huurdersvereniging laat van zich horen
Goed contact met huurders is belangrijk, zegt Jan. “We organiseren regelmatig huurdersvertegenwoordigings-bijeenkomsten. Hierbij moet je het over huis-tuin-en-keuken-dingen kunnen hebben zoals loszittende stoeptegels, maar ook over dingen als: waar staan we voor? Anno 2017 is duurzaamheid een belangrijk thema. Hoe bouw je slim? Zijn onze huurders bereid om mee te investeren in duurzame oplossingen zoals zonnepanelen? Hoeveel voordeel levert dit op en hoeveel zien huurders hier uiteindelijk van terug in hun portemonnee?

Hoe bouw je een goede relatie op met je huurder en je omgeving?
Naast huurderscommissaris vervult Jan nog een aantal functies. Eén daarvan is Lector Maatschappelijk Vastgoed aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij vertelt dat zorg en vastgoed steeds meer samengaan. “We worden steeds ouder en de vraag naar goede zorg neemt hiermee toe. De manier waarop mensen wonen past zich hier op aan. Zaken als het uitbesteden van boodschappen doen, hulp bij schoonmaken en het wassen van kleding zijn nieuwe zorgvragen, al dan niet onder 1 dak. Ook het gebruik van moderne technologie neemt toe, met behulp van apps kunnen ouderen makkelijker op afstand in contact komen met zorgaanbieders. De taak van de huurderscommissie is om ervoor te zorgen dat partijen goed met elkaar samenwerken. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan een prettige leefomgeving en daarmee tevreden huurders.”

Tekst: Karin Andringa (redacteur)

—————————————————————————

Nieuwe commissaris Huurderszaken Anne-Wil Hak:

Ik ben het oog en oor van de huurders

De Raad van Commissarissen (RvC) controleert het beleid van Patrimonium en de uitvoering daarvan. Sinds kort kent de RvC 3 nieuwe gezichten. Eén daarvan is Anne-Wil Hak. Zij is commissaris Huurderszaken. Uiteraard wil de redactie van de Huurderskrant juist met haar eens nader kennismaken.

‘Ik ben het oog en oor van de huurders’, vertelt Anne-Wil. ‘Ik weet dat een deel van hen moet rondkomen van een minimum inkomen en dat juist zij het zwaar heeft. Daar ben ik als commissaris uiteraard alert op. Aan de andere kant ben ik niet het verlengstuk van de huurders: ik heb ook te maken met de belangen van Patrimonium. Er is geld nodig voor het onderhoud van woningen en het zou fijn zijn als Patrimonium weer eens nieuwe huizen kan bouwen. Maar in het algemeen kun je stellen dat het belang van Patrimonium ook het belang van de huurders is.’

In gesprek met huurders
Contact met huurders vindt Anne-Wil belangrijk. ‘Ik heb al met het bestuur van de GWHP gesproken, maar wil ook graag in gesprek met de huurders zelf. Zij moeten niet alleen hun stem laten horen als er een huurverhoging op handen is, ze moeten ook meepraten over zaken als duurzaamheid en levensbestendigheid. Verder hoop ik ook de jongere huurders te bereiken.’

Huurderscommissaris

Huurders mogen wel wat vaker hun stem laten horen

Actiever
Duurzaamheid wordt de komende tijd erg belangrijk volgens Anne-Wil. ‘Het draagt immers bij aan een beter milieu en het is beter voor de portemonnee van de huurders. Ik snap wel dat het aanpassen van een oudere woningvoorraad lastig is, maar zonnepanelen en dubbele beglazing bieden toch interessante mogelijkheden. Bij groot onderhoud moeten we daar zeker rekening mee houden.’

Sociaal domein
De RvC is een controlerend orgaan en daarom mogen de commissarissen geen banden hebben met de corporatie. ‘We komen enkele keren per jaar samen, zo’n 6 to 8 keer, en het commissariaat is dan ook een nevenfunctie. In het dagelijks leven ben ik consultant bij Kwiz, een onderzoeks- en adviesbureau. Ik heb sociologie gestudeerd en heb onder andere armoedeonderzoeken gedaan. In het verleden ben ik ook nog voorzitter geweest van een wijkcentrum. Ik heb dus wel iets met het sociaal domein’, zegt Anne-Wil lachend.

admin • 1 maart 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *