GWHP

‘Crowdfunden’ voor de buurt

In dFoto bij artikel crowdfundinge laatste Huurderskrant stond een artikel over crowdfunding. Op Voor je Buurt kunt u zelf een campagne starten voor een buurtinitiatief, zoals een wijkfeest of speeltuin. Hoe denkt u over crowdfunding? Is dit een handig middel om nieuwe initiatieven tot stand te brengen? En wat zijn uw ideeën voor de buurt?

 

 

bewonersinitiatievencrowdfundenvoor je buurt

admin • 19 oktober 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *