GWHP

Rondkomen kun je leren

Rondkomen met je geld is lang niet zo vanzelfsprekend als de maatschappij vaak doet voorkomen. Omgaan met geld is iets wat je moet leren. Het maakt daarom in het ideale geval deel uit van je opvoeding. Maar dat ideale geval doet zich helaas vaak niet voor. Mensen leren dan niet van hun ouders of school…

Lees verder

Beukenhorst

Nieuwbouw Beukenhorst in Selwerd

De nieuwbouw van het seniorencomplex Beukenhorst dat Patrimonium wil realiseren in Selwerd op de plek van Huize Patrimonium heeft vertraging opgelopen. Vertraging door asbest en NAM Aardbevingsbestendig Tijdens de start van de sloop van Huize Patrimonium bleek daar meer asbest aanwezig te zijn dan was verwacht. Dit vertraagt de start van de nieuwbouw, omdat het…

Lees verder

Stichting Present

Maak kennis met Stichting Present. Stichting Present helpt mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opruimen en schoonmaken van een woning, hulp bij het opknappen van uw tuin of het sauzen van de muren in uw nieuwe huis. Of voelt u zich eenzaam, en heeft u…

Lees verder

‘Het is de kunst om achter die voordeur te komen’

WIJ Groningen biedt ondersteuning en activiteiten aan om zelfredzaamheid van wijkbewoners te bevorderen, eventueel met een steuntje in de rug vanuit het sociale netwerk en/of de gemeente. Er zijn elf verschillende WIJ-teams in de stad, verspreid over de verschillende wijken. In de WIJ-teams werken medewerkers van verschillende organisaties en de gemeente met elkaar samen. Op…

Lees verder

Nieuwe manier van zorg en ondersteuning

Hulp op het gebied van zorg en welzijn is veranderd. Door een aantal nieuwe wetten liggen nu veel (nieuwe) taken bij de gemeente. Niet alleen de zorg en ondersteuning verandert, ook de manier waarop het wordt gegeven. Zelfredzaamheid staat hierbij voorop.   Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015…

Lees verder