GWHP

Aukje de Boer, 25 jaar penningmeester van Huurdersvereniging Patrimonium Zuid

Huurdersvereniging Patrimonium Groningen Zuid (De Wijert, Corpus den Hoorn en Grunobuurt) bestaat dit jaar 30 jaar. Aukje de Boer pakte vijf jaar na de oprichting het penningmeesterschap op, maar was al vanaf de eerste dagen betrokken. Aukje is vandaag de dag dus alweer 25 jaar penningmeester. Een hele prestatie, en een moment om aandacht aan…

Lees verder

De WhatsApp buurtpreventiegroep

WhatsApp-groepen buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het is een middel dat wordt gebruikt om signalen van verdacht gedrag of een inbraak snel te kunnen melden bij de rest van de buurt. WhatsApp-groepen worden opgestart…

Lees verder

Link 050 verbindt mensen en ideeën

In Groningen gebeurt veel rondom vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven. Link 050 is een verzamelpunt voor kennis, ideeën en samenwerkingsverbanden. Stadjers en organisaties worden met elkaar in contact gebracht en wisselen kennis en ervaring uit. Want bewoners die zich inzetten voor elkaar en hun buurt, maken van Groningen een stad in beweging. Het aanleggen van een speeltuin, organiseren…

Lees verder