GWHP

De WhatsApp buurtpreventiegroep

WhatsApp-groepen buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het is een middel dat wordt gebruikt om signalen van verdacht gedrag of een inbraak snel te kunnen melden bij de rest van de buurt.

WhatsApp-groepen worden opgestart door de bewoners zelf vanuit een gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor een buurt waarin het prettig wonen is en waar buurtbewoners oog hebben voor elkaar. Van de bewoners, voor de bewoners en voor de eigen buurt.

Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg blijkt dat WhatsApp-buurtpreventiegroepen kunnen zorgen voor:

    – een afschrikkende werking voor inbrekers;
    – een verhoogde alertheid en meldingsbereidheid van de bewoners van de wijk;
    – de toename van preventiemaatregelen tegen inbraken in de wijk;
    – meer gemeenschapsgevoel onder de bewoners van de wijk waardoor er meer motivatie ontstaat voor nieuwe buurtpreventie projecten.

Deze preventieve werking van de Whatsapp-groepen zorgt voor een beter leefklimaat in de wijk en een groter veiligheidsgevoel onder de bewoners.

Wanneer u een nieuwe Whatsapp-groep in uw buurt wilt realiseren betekent dit dat u samen in actie komt met uw buurtgenoten.

Als u wilt weten of er al een WhatsApp-groep actief is in uw buurt of als u nadere vragen heeft over het opzetten van een Whatsapp-groep kunt u de gemeente Groningen benaderen via buurtpreventieteam@groningen.nl.

admin • 13 maart 2018


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *