GWHP

1

Huurdersraad

GWHP staat voor de Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium. Wij vormen de overkoepelende huurdersraad van de christelijke Woningstichting Patrimonium en komen op voor de belangen van Patrimonium huurders in de stad Groningen. De GWHP is in 1994 opgericht om overleg te plegen namens de erkende huurdersverenigingen.

cropped-gwhp-e1444920124545.jpg

De GWHP voert meerdere keren per jaar overleg met de directie van Patrimonium, onder andere over de jaarlijkse huurverhoging. Momenteel praat ze met Patrimonium over ‘het bod’, dat in het verlengde ligt van de prestatieafspraken met de gemeente. Daarnaast worden ‘lopende zaken’ besproken. Denk hierbij aan huurders die vastlopen bij Patrimonium met hun (onderhouds-)klacht of de communicatie met huurders. Het overleg met de Raad van Commissarissen vindt jaarlijks plaats.

In november 2000 is de GWHP per notariële akte een stichting geworden. In het jaar daarop zijn we een samenwerkingsovereenkomst met Patrimonium aangegaan. De inhoud van deze overeenkomst kunt u hier lezen.

Zoekt u woonruimte?
Indien u op zoek bent naar woonruimte dan kunt u het beste de website van Patrimonium en Woningnet  raadplegen. Of kijk op de link-pagina voor nog meer adressen. De Stichting GWHP verhuurt zelf geen woonruimte, ook bemiddelt zij daarin niet.

———————————————

De overleggroep bestaat uit:
M. van der Belt
R. Harkema
G. Lennips
R. Muller
L. Roossien
P. Ouwinga
Externe adviseurs:
H. van Beek (participatie en prestatie-afspraken)
H.J.M. Janssen (juridisch)

Comments

  1. Fred van Hessen 1 september 2017 - 18:27 Reply

    Ik ben ook huurder van Patrimonium, persoonlijk lid van de Woonbond, woon in het centrum en zie op het kaartje elders op deze site dat P’nium in 15 wijken van de stad woningen verhuurt en dat er in totaal maar 5 (of toch 6…) huurdersverrenigingen zijn. Niet in het centrum, helaas. Is het mogelijk mij aan te sluiten bij een andere huurdersvereniging, of is er een andere mogelijkheid om tenminste een huurdersvereniging of een onafhankelijk deskundige te consulteren over een probleem dat ik met P’nium heb?
    Het probleem bestaat daaruit dat P’nium weigert mij een inhoudelijk antwoord te geven op mijn (al vaak herhaalde) vraag waarom de woningwaarderingspunten voor mijn appartement in de huur ruim 17% duurder blijken dan die van de bewoner van 2-hoog. (zijn woning heeft meer punten, én zijn maandhuur is aanzienlijk lager.) Bij aanvang van mijn huurcontract (in 1999) heeft géén huurverhoging plaatsgevonden.

    Bij voorbaat dank voor een behulpzaam antwoord, dat ik graag tegemoet zie.
    Fred van Hessen.

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *