GWHP

Ontwikkelkansen op een smalle beurs

In Groningen leeft een grote groep mensen op of onder het minimum. Hoewel geld zeker niet de enige vorm van rijkdom is, kan het gebrek eraan de ontwikkelkansen van jou of je kinderen flink dwarsbomen. Niet alleen verdrietig voor degenen om wiens ontwikkeling het gaat, maar ook voor de maatschappij. Want wie zegt waar zich…

Lees verder

De WhatsApp buurtpreventiegroep

WhatsApp-groepen buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het is een middel dat wordt gebruikt om signalen van verdacht gedrag of een inbraak snel te kunnen melden bij de rest van de buurt. WhatsApp-groepen worden opgestart…

Lees verder