GWHP

Meer inspraak huurders bij het maken van Prestatieafspraken

Prestatieafspraken Sinds de komst van de Woningwet in 2015 zijn er bij woningcorporaties een aantal zaken aangescherpt en veranderd. Een voor huurders belangrijk punt is dat ze meer invloed hebben gekregen bij de totstandkoming van het beleid. Elk jaar overlegt de gemeente Groningen samen met alle woningcorporaties en huurdersverenigingen over de plannen. De uitkomst hiervan…

Lees verder