GWHP

Huurdersraad Woningstichting Patrimonium

Rondkomen kun je leren

Rondkomen met je geld is lang niet zo vanzelfsprekend als de maatschappij vaak doet voorkomen. Omgaan met geld is iets wat je moet leren. Het maakt daarom in het ideale geval deel uit van je opvoeding. Maar dat ideale geval doet zich helaas vaak niet voor. Mensen leren dan niet van hun ouders of school…

Lees verder

Huurverhoging 2017 – 2018

Een aantal Patrimonium huurders heeft een huurverhogingsbrief ontvangen waarin een foutieve berekening staat. Dit is bij Patrimonium bekend en er wordt aan een oplossing gewerkt. Binnenkort zal een brief verstuurd worden met de juiste berekening. Het GWHP team

Aukje de Boer, 25 jaar penningmeester van Huurdersvereniging Patrimonium Zuid

Huurdersvereniging Patrimonium Groningen Zuid (De Wijert, Corpus den Hoorn en Grunobuurt) bestaat dit jaar 30 jaar. Aukje de Boer pakte vijf jaar na de oprichting het penningmeesterschap op, maar was al vanaf de eerste dagen betrokken. Aukje is vandaag de dag dus alweer 25 jaar penningmeester. Een hele prestatie, en een moment om aandacht aan…

Lees verder

Ontwikkelkansen op een smalle beurs

In Groningen leeft een grote groep mensen op of onder het minimum. Hoewel geld zeker niet de enige vorm van rijkdom is, kan het gebrek eraan de ontwikkelkansen van jou of je kinderen flink dwarsbomen. Niet alleen verdrietig voor degenen om wiens ontwikkeling het gaat, maar ook voor de maatschappij. Want wie zegt waar zich…

Lees verder

De WhatsApp buurtpreventiegroep

WhatsApp-groepen buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van een buurt, wijk of dorp. Het is een middel dat wordt gebruikt om signalen van verdacht gedrag of een inbraak snel te kunnen melden bij de rest van de buurt. WhatsApp-groepen worden opgestart…

Lees verder

hier valt niets te halen

Arme mensen geven hun laatste euro nog aan elkaar

In Groningen is het heerlijk wonen en er is altijd wel wat leuks te doen. Toch leven er 18.000 stadjers van een laag tot zeer laag inkomen. Om meer over dit thema te weten komen nam GWHP contact op met Marloes de Bie. Marloes schreef een boek over armoede in Groningen genaamd ‘Hier valt niets…

Lees verder

Weet wat er speelt in uw wijk

Elke week stuurt de gemeente een e-mail nieuwsbrief over het belangrijkste nieuws uit uw buurt! Meld u aan via de website gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief

Bespaar op energie met de SLIMenergieinzicht

SLIMenergieinzicht is een gratis hulpmiddel waarmee Stadjers van hun slimme meter kunnen profiteren. Dit hulpmiddel geeft inzicht in het enrgieverbruiken laat zo zien waar de kansen liggen om te besparen. Gebruikers van SLIMenergieinzicht geven per jaar gemiddeld 225 minder uit aan energie dan andere huishoudens. SLIMenergieinzicht is een initiatief van Groningen woont SLIM, het energieloket…

Lees verder

Ruk naar rechts

Eindelijk nieuws uit de formatiekeuken. Good cooking takes time. Was de uitkomst ruim een half jaar wachten waard? De hypotheekrenteaftrek, aanjager van onze torenhoge schulden, wordt versneld afgebouwd: fantastisch! Even slikken voor miljoenen hypotheekbetalers en de banken, goed nieuws voor ons allemaal op de iets langere termijn. Na twintig jaar discussies over het H-woord is…

Lees verder

Wat betekent het regeerakkoord voor huurders?

Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders en langere wachtlijsten ‘In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat.’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. ‘Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien…

Lees verder

1 2 3