GWHP

0

De site van de GWHP is opgeheven. Het stadsbrede overleg met de Chr. Woningstichting Patrimonium, Gemeente Groningen en andere (huurders)organisaties is overgenomen door de HPPG.